Meetkoffer arbeidsorganisatie

Voor het inventariseren van knelpunten in de arbeidsorganisatie en werkdruk is een meetkoffer ontwikkeld. Met behulp van deze meetkoffer kan door middel van (digitaal) vragenlijst onderzoek een indruk gekregen worden van deze knelpunten.

Met de vragenlijst kan, eventueel met opsplitsing naar functie, aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen: ontplooiing in het werk, opleiding en cursussen, werkomstandigheden, mentale belasting, hulpmiddelen, planning, werkdruk, leidinggeven, inzetbaarheid en samenwerken, tijdelijk personeel, kwaliteit en vermoeidheid.

Er is onderscheid gemaakt naar 94 functies, opgedeeld over de hoofdgroepen: administratie, facilitaire ondersteuning, productie, commercie en logistiek.

De meetkoffer en het oplossingenboek zijn te downloaden: klik hier (let op! groot bestand van 84 MB).

Heeft u problemen met het installeren van versie 1.0 van de Arbo Meetkoffer?
Op PC's waarop reeds de digitale RI&E Houthandel geïnstalleerd stond kunnen er problemen zijn met de installatie van de volledige versie van de Arbo Meetkoffer (1.0). In dat geval dient u enkele regels in het Windows-register te verwijderen met een speciaal bestandje. Klik hier om dat bestandje te downloaden. U hoeft het programma alleen maar op te starten en daarna weer af te sluiten. Hierna kunt u de nieuwe Arbo Meetkoffer op uw PC installeren. De fout zal op een volgende versie van de meetkoffer verholpen zijn.