Afspraken laden en lossen

Indien het niet mogelijk is om vrachtwagens en busjes van klasse 3 of minder te voorzien van een roetfilter of afzuigslang kan men door afspraken te maken over het laden en lossen de uitstoot van dieseluitlaatgassen beperken. Houdt vrachtwagens en diesel aangedreven busjes buiten besloten ruimten. Spreek af met chauffeurs dat het laden of lossen zodanig gebeurt dat de cabine (bij vrachtwagens) of het busje buiten staat. bij het in- en uitrijden komen minimale hoeveelheden uitlaatgassen binnen. Tijdens laden en lossen motoren uit zetten Houd hier streng toezicht op.