Arbeidsrisico's

Onderstaand wordt een totaaloverzicht weergegeven van de aanwezige arbeidsrisico's, inventarisatie hulpmiddelen en oplossingen/oplossingsrichtingen. Vanuit het overzicht kunt u meteen doorklikken naar de gewenste informatie.

Arbeidsrisico 

NB> Deze kolom is in bewerking. De informatie voldoet op een aantal punten niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Via info@sivag.nl kunt u nadere informatie vragen.

Inventarisatie

 

 

Oplossingen

NB> De in deze kolom genoemde leveranciers zijn informatief. Mogelijk is de naam, het contactadres of telefoonnummer veranderd of zijn de activiteiten gestaakt vanwege de Covid 19 pandemie. Via info@sivag.nl kunt u nadere informatie vragen m.b.t. leveranciers 

Fysieke belasting Meetkoffer fysieke belasting Oplossingen tillen
Oplossingen dragen
Oplossingen duwen en trekken
Oplossingen werkhouding
Oplossingen trillen en schokken
Oplossingen repeterende bewegingen
Oplossingen energetische belasting
Geluid Meetkoffer geluid Oplossingen zaagmachines
Oplossingen freesmachines
Oplossingen schaafmachines
Oplossingen pennenbanken
Oplossingen gehoorbescherming
Oplossingen organisatie
Oplossingen overig
Gevaarlijke stoffen Schattingsinstrument DME
Zelfinspectietool Gevaarlijke stoffen
Vervanging dieselheftruck door elektrische of LPG
Heftrucks
Busjes en vrachtwagens
Organisatorische maatregelen
Afspraken laden en lossen
Inrichting werkruimten
Houtstof Meetkoffer houtstof Oplossingen zaagmachines
Oplossingen freesmachines
Oplossingen schaafmachines
Oplossingen pennenbanken
Oplossingen adembescherming
Oplossingen afzuiging
Oplossingen organisatie
Oplossingen overig
Algemene veiligheid Checklists heftruck
Zelfinspectietool Voorkomen van ongevallen
 
Explosieveiligheid ATEX leidraad   
Machineveiligheid Inspectielijsten houtbewerkingsmachines
Zelfinspectietool Voorkomen van ongevallen
Campagne Hou 't veilig
Veiligheidsinstructiekaarten
Psychosociale belasting Meetkoffer arbeidsorganisatie Oplossingenregister arbeidsorganisatie