Arboconvenant Houthandel

In de periode van 2000 tot en met 2006 heeft de branche Houthandel, evenals vele andere branches, deels samen met de timmer- en meubelindustrie, in een zogeheten Arboconvenanten gewerkt aan kwantitatief te meten terugdringing van de blootstelling aan belangrijke arbeidsrisico’s als blootstelling aan geluid, gevaarlijke stoffen (zoals houtstof en oplosmiddelen), alsmede fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkdruk en pesten) en een verbeterde reïntegratie van werknemers in de Houthandel na een periode van ziekte. Het Arboconvenant in de Houthandel heeft in de jaren na 2006 belangrijke veranderingen en verbeteringen tot gevolg gehad van de arbeidsomstandigheden.

Het arboconvenant was een activiteit van de sociale partners in de houthandel alsmede van de overheid.
Bij het opstellen en uitvoeren ervan waren vertegenwoordigers betrokken vanuit werkgeverspartijen (VVNH), werknemerspartijen (FNV bouwen & wonen en CNV Vakmensen) en de overheid (SZW).

Het arboconvenant heeft een groot aantal instrumenten en oplossingen opgeleverd ter ondersteuning van werkgever en werknemer bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Deze informatie is terug te vinden in deze Arbotoolkit Houthandel.

Specifieke informatie over het arboconvenant Houthandel treft u aan in de Eindevaluatie Arboconvenant Houthandel.