Arboconvenant Houthandel

In de periode van 2000 tot en met 2006 heeft de branche Houthandel, evenals vele andere branches, in een zogeheten Arboconvenant gewerkt aan kwantitatief te meten terugdringing van de blootstelling aan de arbeidsrisico’s geluid, houtstof, fysieke belasting en werkdruk en een verbeterde reïntegratie van werknemers in de Houthandel.

Het arboconvenant is een activiteit van de sociale partners in de houthandel alsmede van de overheid.
Bij het opstellen en uitvoeren ervan waren vertegenwoordigers betrokken vanuit werkgeverspartijen (VVNH), werknemerspartijen (FNV Meubel en Hout en CNV Vakmensen) en de overheid (SZW).

Het arboconvenant heeft een groot aantal instrumenten en oplossingen opgeleverd ter ondersteuning van werkgever en werknemer bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Deze informatie is terug te vinden in deze Arbotoolkit.

Specifieke informatie over het arboconvenant Houthandel treft u aan in de Eindevaluatie Arboconvenant Houthandel.