Explosieveiligheid inventarisatie

ATEX leidraad

Voor het inventariseren van de gevaren op stofexplosies (bepalen zonering, afmetingen zones, risico-evaluatie, treffen van maatregelen) is een ATEX EVD-tool ontwikkeld. Met behulp van de tool kunt u een risicobeoordeling van mogelijke heersende explosiegevaren uitvoeren en een explosieveiligheidsdocument opstellen.

De tool kunt u hier downloaden:

ATEX EVD-tool (3,1 Mb)

Explosieveiligheidsdocument (2,7 Mb)