Inrichting werkruimten

Maatregelen om onnodige blootstelling aan DME in de rest van het bedrijf tegen te gaan zijn compartimentering en voldoende algemene ventilatie. Zorg dat het aantal werknemers in de directe omgeving van het dieselvoertuig beperkt is.