Leidraad

De Arbotoolkit is zodanig ontworpen dat u langs verschillende wegen de gewenste informatie, instrumenten of oplossingen kunt vinden. Om u hierbij op weg te helpen, geeft deze leidraad u handvatten voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de Arbotoolkit.

Hoe pakt u knelpunten en risico’s in uw bedrijf zo efficiënt mogelijk aan? Volg daarvoor het onderstaande Stappenplan.

Stap 1: Voer in uw bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. Deze is voor de Houtlhandel in elektronische vorm beschikbaar. U vindt de RI&E onder RI&E Houthandel. Hier mee krijgt u een overzicht van mogelijke arboknelpunten in uw bedrijf. De knelpunten die specifiek zijn voor de Houthandel vindt u in deze Arbotoolkit terug.
 
Stap 2: Ga per knelpunt uit de RI&E na of er nadere informatie, instrumenten en oplossingen in de Arbotoolkit beschikbaar zijn. Dit kan door in de RI&E Houthandel, voor knelpunten waarvoor dit van toepassing is, te klikken op de links waarmee rechtstreeks wordt verwezen naar nadere informatie in de Arbotoolkit. Of door zelf in de Arbotoolkit te zoeken naar meer informatie over een bepaald onderwerp. U vindt deze informatie door rechtstreeks in het navigatiemenu aan de linkerzijde te gaan naar Arbeidsrisico’s. U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie door te klikken op ‘Zoek’ rechtsboven in het scherm. Na intypen van een onderwerp (bijvoorbeeld geluid of veiligheid) toont de Arbotoolkit u waar over dit onderwerp informatie beschikbaar is.
 
Stap 3: Als uit de gevonden informatie blijkt dat het zinvol en mogelijk is om het arbeidsrisico nader in kaart te brengen, kunt u gebruik maken van de beschikbare inventarisatie instrumenten. Voor sommige instrumenten geldt dat u deze rechtstreeks vanuit de Arbotoolkit kunt gebruiken of voor gebruik kunt downloaden. Voor andere instrumenten wordt u doorgekoppeld naar de plaats (website) waar u deze instrumenten kunt gebruiken of downloaden.
 
Stap 4: Mocht het resultaat van de meer gedetailleerde inventarisatie zodanig zijn dat er maatregelen gewenst zijn, dan kunt u oplossingsrichtingen of concrete oplossingen in de Arbotoolkit vinden, voorzover deze beschikbaar zijn. Ook hier weer geldt dat u voor sommige oplossingen informatie in de Arbotoolkit zelf kunt vinden of voor gebruik kunt downloaden. Voor informatie over andere oplossingen wordt u doorgekoppeld naar de plaats (website) waar informatie over deze oplossingen beschikbaar is.
 
Stap 5: Als u geschikte oplossingen gevonden hebt, kunt u deze opnemen in het Plan van Aanpak bij de RI&E en vervolgens in uw bedrijf implementeren.