Machineveiligheid arbeidsrisico

In houthandels wordt gewerkt met houtbewerkingsmachines. Dit zijn gevaarlijke machines, aangezien er scherpe snijgereedschappen worden gebruikt die met grote snelheid ronddraaien en waarbij de handen vaak dicht bij het snijgereedschap komen. Veel voorkomende problemen zijn het onjuist gebruik van beveiligingen en hulpmiddelen, niet goed functionerende beveiligingen en verkeerde werkmethoden. Hierdoor komen nog steeds met regelmaat ongevallen voor met blijvend letsel tot gevolg.

De belangrijkste gevaren van houtbewerkingsmachines zijn:

  • in aanraking komen met, en gegrepen worden door bewegende delen van het snijgereedschap, aan- en toevoerinrichtingen, en as-einden;
  • getroffen worden door wegvliegende voorwerpen zoals werkstukken en delen van het snijgereedschap;
  • bekneld raken tussen het werkstuk en de opspan- of aanvoerinrichting;
  • onbedoeld of op onjuiste wijze in werking komen van de machine door een verkeerde plaatsing van de bedieningsknoppen.

Om zo veilig mogelijk te werken dient bij elke machine aan de volgende onderwerpen aandacht  besteed te worden:

  • afscherming van de bewegende delen;
  • onderhoud en periodieke keuring;
  • nulspanningsbeveiliging (noodstopvoorziening en stabiele opstelling);
  • juiste en goed onderhouden snijgereedschappen;
  • deskundige bediening.

Door Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) wordt in inspecties aandacht gegeven aan de volgende zaken:

Schema machineveiligheid

Relevante wetgeving:

  • Arbobesluit, artikel 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16 en 8.1

Informatie:
Meer informatie over machineveiligheid is te vinden in de volgende brochure van de Arbeidsinspectie: Arbeidsrisico's in de houthandel of op de site van de campagne 'Hou 't veilig' (1,1 mb).