Oplossingen adembescherming

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan houtstof in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan houtstof en geluid te verminderen. Per oplossing is informatie opgenomen over:

  • soort oplossing (omschrijving)
  • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
  • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
  • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor adembescherming. In de oplossingenkaart wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto's), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden. Het partikelfilter moet tenminste P3 kwaliteit hebben bij het gebruik als bescherming tegen houtstof en roetdeeltjes in uitlaatgassen.

Persoonlijke adembescherming: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)