Oplossingen organisatie

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen. Per oplossing is informatie opgenomen over:

  • soort oplossing (omschrijving)
  • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
  • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
  • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen met betrekking tot organisatie. In sommige oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto's), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Good housekeeping: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Inspectie en onderhoud: Oplossingenkaart (pdf)  
Machinelogboek: Oplossingenkaart (pdf)  
Voorlichting instructie en toezicht: Oplossingenkaart (pdf)