Oplossingen tillen

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

  1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto's)
  2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
  3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
  4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
  5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier) 

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op tillen.