Oplossingen zaagmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen. Per oplossing is informatie opgenomen over:

  • soort oplossing (omschrijving)
  • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
  • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
  • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande zaagmachines. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto's), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Bandherzaag: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Platenzaag horizontaal: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Platenzaag verticaal: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Onderbladzaag: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Pendelzaag: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Radiaal verstek zaag: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)
Verstekzaag dubbel: Oplossingenkaart (pdf) Figuren (pdf)