Schattingsinstrument DME

Om de schatting van inpandige blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) te vereenvoudigen is in de Duitse TRGS 554 een rekenformule opgenomen. Industox heeft op basis van deze rekenformule een Excel-sheet gemaakt in het Nederlands. Hiermee kan de DME concentratie berekend worden. In Anlage 4 van de Duitse TRGS 554 is het model uitgewerkt.

Let op: Als het instrument gebruikt wordt, is het nodig om de twee tabellen die in Anlage 4 van de TRGS 554 zijn opgenomen erbij te nemen!

In binnensituaties moeten arbeidsmiddelen met een dieselmotor aandrijving vervangen worden door bij voorkeur elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen. 

Download instrument: Werkblad TRGS 554 DME.xls
Download TRGS 554 (zie tabellen in Anlage 4)