Vervanging dieselheftruck door elektrische of LPG

 

Bij DME, gaat de vervangingsplicht vóór op het nemen van bronmaatregelen die de blootstelling voorkomen of zoveel mogelijk verminderen. Voor dieselmotoren houdt dit in, dat een voertuig of arbeidsmiddel wordt ingezet dat géén deeltjes met elementair koolstof uitstoot. In de meeste gevallen betekent dit, dat het voertuig of arbeidsmiddel moet worden vervangen door een die elektrisch-, LPG-, waterstof- of aardgasaangedreven is.

Bij gebruik van dieselmotoraangedreven vorkheftrucks in een binnensituatie (omsloten ruimte) geldt het volgende bij inspectie door SZW:
Voor vorkheftrucks die op het moment van inspectie al aanwezig zijn, geldt:

  • 4 ton of minder/iedere leeftijd:  Binnen 6 maanden na de inspectie vervangen, of definitief weren uit de binnensituatie.
  • 4 tot 8 tonen op het moment van de inspectie 5 jaar of ouder:  Binnen 6 maanden na de inspectie vervangen, of definitief weren uit de binnensituatie.
  • 4 tot 8 ton en op het moment van inspectie jonger dan 5 jaar: Vervangen of definitief weren uit de binnensituatie zodra de vorkheftruck 5 jaar of ouder is, met een minimumtermijn van 6 maanden.

Voor vorkheftrucks die op het moment van inspectie nog moeten worden aangeschaft, geldt:

  • Lastcapaciteit van 8 ton of minder: Niet inzetten voor gebruik in een binnensituatie.

Zolang vervanging nog niet is gerealiseerd, dienen aanvullende beheersmaatregelen genomen te worden om de blootstelling aan DME zoveel mogelijk te verminderen (bijvoorbeeld door het toepassen van roetfilters), tenzij de vorkheftruck al minimaal voldoet aan de Stage IIIB-norm.
Bij vervanging van dieselaangedreven vorkheftrucks kunnen aardgas-, waterstof- of LPG-aangedreven vorkheftrucks worden ingezet, waarbij de LPG-aangedreven vorkheftrucks moeten zijn voorzien van een katalysator.
Van een binnensituatie is sprake als een ruimte ten minste omgeven is door drie aansluitende wanden en een dak. Voor overige ruimten is
nog sprake van een binnensituatie als maximaal een aaneengesloten stuk van 25% van de totale lengte van de wanden ontbreekt. Zijn in
een wand openingen gemaakt door het openzetten van deuren en/of ramen, dan telt deze wand nog steeds mee. Dat is niet meer het geval
als de deur het volledige oppervlak van een wand vrij maakt, zoals bij een garagedeur het geval is.

Bron: BIM Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME), 7 juli 2020