Search

Algemene veiligheid

Onderdeel van de arbocatalogus houthandel

Algemene veiligheid speelt op alle werkplekken in een houthandel, maar in het bijzonder in het magazijn of op de werf. Belangrijke zaken waar aandacht aan moet worden besteed zijn:

 • Regelmatig schoonmaken van de werkomgeving (“GOOD HOUSEKEEPING”);
 • Effen vloeren zonder obstakels;
 • Goed uitgevoerde stellingen (maximale belastbaarheid van stellingen; borgen van liggers van stellingen tegen uitlichten; geen beschadigde staanders of liggers; goede basis/hoogte verhouding (zonodig koppelstangen of verankering); stellingen moeten loodrecht staan);
 • De wijze van stapelen in de stellingen (goed (verticaal) stapelen i.o.m. het product (voorkom wegzakken); geen kapotte pallets gebruiken; niet stapelen boven de maximale belasting van de leggers van de stellingen en de belasting van de borden in de kasten);
 • Goede plaatsing en bevestiging van stellingen (altijd voorzien van schoorbanden; smalle en hoge stellingen moeten ook aan de bovenzijde worden vastgemaakt, met name als er regelmatig alleen bovenin goederen liggen of als er botsgevaar door bijvoorbeeld heftrucks mogelijk is; aanrijdbeveiligingen bij inrijdstellingen en bij de kopse kant van palletstellingen);
 • Rekening houden met het draagvermogen van (verdiepings)vloeren (deze dienen minimaal gelijk te zijn aan het gewicht van de kast(en) of stelling(en) inclusief de goederen die erop geplaatst kunnen worden in combinatie met de gebruikte transportmiddelen met daarop de te transporteren goederen die op dat moment vervoerd worden);
 • Transportwegen in grotere ruimten bij voorkeur scheiden van routes voor voetgangers (looproute minimaal 80 cm breed)  en transportmiddelen (transportroute voldoende breed gegeven maximale breedte transportvoertuig en één- of tweerichtingsverkeer);
 • Voldoende ruimte bij bochten en hulpmiddelen bij onoverzichtelijke bochten/kruisingen (spiegels, waarschuwingslichten);
 • Verbindingswegen met valgevaar voorzien van opstaande randen;
 • Geen arbeidsplaatsen bij de transportroute;
 • Juist gebruik van hijsmiddelen (medewerkers dienen voorlichting en instructie te hebben ontvangen over de inzet van hijsmiddelen alvorens zij ermee gaan werken).

Inspectie SZW besteedt in haar inspecties aandacht aan de volgende zaken:

Maatregelen algemene veiligheid

Ongevallen met heftrucks komen vaak voor. Bij gebruik van heftrucks dient daarom veel aandacht besteed te worden aan veilig rijgedrag: stabiele last op de vorken, geen hoog geheven lasten, vooruitrijden, geven van geluidsignalen in onoverzichtelijke situaties, lage snelheid, vergrendelde vorken, en heftruck niet gebruiken voor vervoer of heffen van andere werknemers.