Search

Over Arbotoolkit

De Arbotoolkit is zodanig ontworpen dat u langs verschillende wegen de gewenste informatie, instrumenten of oplossingen kunt vinden. Om u hierbij op weg te helpen, geeft deze leidraad u handvatten voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de Arbotoolkit.

Hoe pakt u knelpunten en risico’s in uw bedrijf zo efficiënt mogelijk aan? Volg daarvoor het onderstaande Stappenplan.

Stap 1: Voer in uw bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. Deze is voor de Houthandel in elektronische vorm beschikbaar. U vindt de RI&E onder RI&E Houthandel. Hier mee krijgt u een overzicht van mogelijke arboknelpunten in uw bedrijf. De knelpunten die specifiek zijn voor de Houthandel vindt u in deze Arbotoolkit terug.

Stap 2: Per knelpunt in de RI&E staat aangegeven, meestal via een link, of er nadere informatie, instrumenten en oplossingen in de Arbotoolkit beschikbaar zijn ter ondersteuning. Dit kan door in de RI&E Houthandel, voor knelpunten waarvoor dit van toepassing is, te klikken op de links waarmee rechtstreeks wordt verwezen naar nadere informatie in de Arbotoolkit. U kunt natuurlijk zelf op elk moment in de Arbotoolkit zoeken naar meer informatie over een bepaald onderwerp. U vindt deze informatie door rechtstreeks in het navigatiemenu aan de linkerzijde te gaan naar Arbeidsrisico’s. U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie door te klikken op ‘Zoek’ rechtsboven in het scherm. Na intypen van een onderwerp (bijvoorbeeld geluid of veiligheid) toont de Arbotoolkit u waar over dit onderwerp informatie beschikbaar is.

Stap 3: Als uit de gevonden informatie blijkt dat het zinvol en mogelijk is om het arbeidsrisico nader in kaart te brengen, kunt u gebruik maken van de beschikbare inventarisatie instrumenten. Voor sommige instrumenten geldt dat u deze rechtstreeks vanuit de Arbotoolkit kunt gebruiken of voor gebruik kunt downloaden. Voor andere instrumenten wordt u doorgekoppeld naar de plaats (website) waar u deze instrumenten kunt gebruiken of downloaden.

Stap 4: Mocht het resultaat van de meer gedetailleerde inventarisatie zodanig zijn dat er maatregelen gewenst zijn, dan kunt u in veel gevallen oplossingsrichtingen of concrete oplossingen in de Arbotoolkit vinden, voorzover deze beschikbaar zijn. Ook hier weer geldt dat u voor sommige oplossingen informatie in de Arbotoolkit zelf kunt vinden, of voor gebruik kunt downloaden. of wordt doorverwezen naar andere websites zoals  Voor informatie over andere oplossingen wordt u doorgekoppeld naar de plaats (website) waar informatie over deze oplossingen beschikbaar is zoals het arboportaal.

Stap 5: Als u geschikte oplossingen gevonden hebt, kunt u deze opnemen in bijvoorbeeld het Plan van Aanpak bij de RI&E en vervolgens in uw bedrijf implementeren.