Search

Organisaties

De Arbotoolkit Houthandel is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (SIVAG). De SIVAG is een stichting van CAO-partijen in de houthandel. Betrokken organisaties zijn de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) in Almere (werkgevers) en FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen (werknemers).

Doelstelling van de SIVAG is uitvoering te geven aan het ontwikkelen, opzetten en (laten) uitvoeren van een beleid gericht op verbetering van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid in de bedrijfstak houthandel. Ook het beheren van door sociale partners in deze bedrijfstak ter beschikking gestelde fondsen die bevorderlijk zijn tot dat doel, respectievelijk naastliggende doelen is een taak van SIVAG.
SIVAG participeert in projecten, creëert faciliteiten, geeft voorlichting en subsidieert projecten.

Voor nadere informatie over de in SIVAG betrokken partijen wordt verwezen naar de volgende websites:

 

Houthandel (sociale partners):

 

Branche-organisaties in houtverwerkende industrie:

 

Scholingsorganisaties:

 

Branche-RI&E Houthandel

 

Arbo-websites:

 

Advies organisaties:

 

Overheidsinstanties:

 

Ontwikkelaars Arbotoolkit 1.0 (ECTS en BECO):