Search

Arbotoolkit wegwijzer

U bent nu in de kern van de Arbotoolkit Houthandel. Hierin vindt u informatie over arbeidsrisico’s, instrumenten om risico’s in kaart te brengen en oplossingen c.q. oplossingsrichtingen ter vermindering van risico’s.

Ga met de muis naar het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm. Door over het menu-item “Arbotoolkit wegwijzer” te bewegen, ziet u verschillende onderliggende rubrieken. Er wordt een nadere toelichting gegeven op het verband tussen de RI&E Houthandel en deze Arbotoolkit. Op een overzichtelijke manier worden de prioritaire Arbeidsrisico’s getoond waarbij u meteen kunt doorklikken naar de bijbehorende detailinformatie.

Bent u specifiek op zoek, gebruik dan hiervoor de mogelijkheden van Vrij zoeken. Tenslotte bestaat er een aparte rubriek Algemene informatie waarin de achtergronden de revue passeren.

De laatste actualisatie van de Arbotoolkit dateert uit augustus 2020.