Search

Arbotoolkit: De arbeidsrisico's

Onderstaand wordt een totaaloverzicht weergegeven van de aanwezige arbeidsrisico’s, inventarisatie hulpmiddelen en oplossingen/oplossingsrichtingen. Vanuit het overzicht kunt u meteen doorklikken naar de gewenste informatie.

Arbeidsrisico

Inventarisatie

Oplossing

Meetkoffer fysieke belasting

Voor het inventariseren van fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. Met deze meetkoffer kan voor 22 verschillende functies een inschatting gemaakt worden van de fysieke belasting, waaronder de functies (assistent) machinaal houtbewerker, machine bediener, machine operator, transporteur plus, meewerkend voorman, medewerker magazijn of expeditie, heftruck chauffeur, monteur, steller – slijper, spuiter en houtbevoorrader. Voor in totaal 36 handelingen wordt de belasting door tillen, dragen, duwen, trekken, werkhouding, trillen en schokken, repeterende bewegingen en energetisch in kaart gebracht. De meetkoffer en het oplossingenboek zijn te downloaden:
klik hier (let op! groot bestand van 84 MB).

Heeft u problemen met het installeren van versie 1.0 van de Arbo Meetkoffer?
Op PC’s waarop reeds de digitale RI&E Houthandel geïnstalleerd stond kunnen er problemen zijn met de installatie van de volledige versie van de Arbo Meetkoffer (1.0). In dat geval dient u enkele regels in het Windows-register te verwijderen met een speciaal bestandje. Klik hier om dat bestandje te downloaden. U hoeft het programma alleen maar op te starten en daarna weer af te sluiten. Hierna kunt u de nieuwe Arbo Meetkoffer op uw PC installeren. De fout zal op een volgende versie van de meetkoffer verholpen zijn.

In onderstaande lijst is een selectie gegeven van veel voorkomende handelingen die met de meetkoffer geïnventariseerd kunnen worden.

Omschrijving werkhandeling

 • Administratie / coderen hout
 • Machine bedienen
 • Machine instellen / ijken / controleren / proces bewaken
 • Materiaal / hout / gereedschap dragen
 • Materiaal / hout handmatig tillen
 • Materiaal / hout handmatig duwend / trekkend verplaatsen (op kar, over rollenbaan, in hangbaan)
 • Materiaal / hout handmatig invoeren in machine
 • Materiaal / hout handmatig tillen (op werktafel / invoertafel leggen; van werktafel / uitvoertafel pakken)
 • Materiaal handmatig ophangen in hangbaan verplaatsen
 • Materiaal / hout bewerken dat aan de hangbaan hangt
 • Onderhouden / repareren van de installatie / machines / gereedschappen
 • Materiaal / hout positioneren op locatie
 • Op- en afstappen heftruck
 • Heftruck besturen
 • Klimwerkzaamheden
 • Op hoogte werken
 • Traplopen
 • Auto(-bus) rijden
 • Opruimen / schoonmaken
 • Handgereedschap / spuitpistool / lift bedienen
 • Onderhouden van de spuitinrichting
 • Handgereedschap bedienen (spijkeren, schroeven, boren)
Oplossingen tillen

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier) 

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op tillen.

Oplossingen dragen

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier)

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op dragen.

Oplossingen duwen en trekken

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier)

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op duwen en trekken.

Oplossingen werkhouding

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier)

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op werkhouding.

Oplossingen trillen en schokken

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier)

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op trillen en schokken.

Heftruck (pdf)
Taakroulatie (pdf)
Werkoverleg (pdf)

Oplossingen repeterende bewegingen

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier)

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op repeterende bewegingen.

Oplossingen energetische belasting

Voor het zoeken naar oplossingen voor fysieke belasting is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In het oplossingenboek worden 71 oplossingen beschreven om fysieke belasting te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 1. beschrijving oplossing (soort oplossing, waar is het een oplossing voor, foto’s)
 2. beoogde effecten (arbo/ergonomie en efficiency)
 3. kenmerken (specificaties, ergonomie)
 4. randvoorwaarden (organisatorisch, technisch, omgevingsaspecten) 
 5. implementatie (invoeringstermijn, aanschafkosten, bijkomende kosten, fabrikant/leverancier)

Onderstaand zijn alle oplossingen uit het oplossingenboek geselecteerd, die betrekking hebben op energetische belasting.

Meetkoffer geluid

Voor het inventariseren van geluid is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. Met deze meetkoffer kan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving een inschatting gemaakt worden van knelpunten ten aanzien van geluid.
De meetkoffer en het oplossingenboek zijn te downloaden: klik hier (let op! groot bestand van 84 MB).

 

Heeft u problemen met het installeren van versie 1.0 van de Arbo Meetkoffer?
Op PC’s waarop reeds de digitale RI&E Houthandel geïnstalleerd stond kunnen er problemen zijn met de installatie van de volledige versie van de Arbo Meetkoffer (1.0). In dat geval dient u enkele regels in het Windows-register te verwijderen met een speciaal bestandje. Klik hier om dat bestandje te downloaden. U hoeft het programma alleen maar op te starten en daarna weer af te sluiten. Hierna kunt u de nieuwe Arbo Meetkoffer op uw PC installeren. De fout zal op een volgende versie van de meetkoffer verholpen zijn.

In de meetkoffer zijn vragenlijsten opgenomen voor de onderstaande machines, installaties en voor de omgeving.

 

 • Zaagmachines: bandherzaag, cirkelzaag, lintzaag, meerbladzaag, onderbladzaag, pendelzaag, platenzaag (horizontaal, verticaal), radiaalzaag, verstekzaag
 • Freesmachines: bovenfrees, CNC-bewerkingsstation, inkroosmachine, omfrees, tafelfrees
 • Schaaf/schuurmachines: breedbandschuurmachine, schaafmachine, schuurmachine, vierzijdige schaafbank
 • Combimachines: hoekopstelling, pennenbank
 • Overige machines: boormachine, handmachines
 • Afzuig- en filterinstallaties
 • Geluid in de werkomgeving
Oplossingen zaagmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande zaagmachines. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Bandherzaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Platenzaag horizontaal:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Platenzaag verticaal:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Onderbladzaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Pendelzaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Radiaal verstek zaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Verstekzaag dubbel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen freesmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande freesmachines. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Bovenfrees:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Inkroosmachine:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Omfrees:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Tafelfrees:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen schaafmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande schaafmachine. In de oplossingenkaart wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Vierzijdige schaafbank:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen pennenbanken

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande pennenbanken. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Pennenbank enkel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Pennenbank dubbel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
   
Oplossingen gehoorbescherming

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor gehoorbescherming. In de oplossingenkaart wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Persoonlijke gehoorbescherming:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
   
Oplossingen organisatie

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen met betrekking tot organisatie. In sommige oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Good housekeeping:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Inspectie en onderhoud:Oplossingenkaart (pdf) 
Machinelogboek:Oplossingenkaart (pdf) 
Voorlichting instructie en toezicht:Oplossingenkaart (pdf) 
Oplossingen geluid overig

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn onderstaande ‘overige’ oplossingen opgenomen. In sommige oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Bouwkundige voorzieningen:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Geluidgedempte tunnels:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Overige geluidbronnen:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Overige machines:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Schattingsinstrument DME

Om de schatting van inpandige blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) te vereenvoudigen is in de Duitse TRGS 554 een rekenformule opgenomen. Industox heeft op basis van deze rekenformule een Excel-sheet gemaakt in het Nederlands. Hiermee kan de DME concentratie berekend worden. In Anlage 4 van de Duitse TRGS 554 is het model uitgewerkt.

 

Let op: Als het instrument gebruikt wordt, is het nodig om de twee tabellen die in Anlage 4 van de TRGS 554 zijn opgenomen erbij te nemen!

 

In binnensituaties moeten arbeidsmiddelen met een dieselmotor aandrijving vervangen worden door bij voorkeur elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen. 

 

Download instrument: Werkblad TRGS 554 DME.xls
Download TRGS 554 (zie tabellen in Anlage 4)

Vervanging dieselheftruck door elektrische of LPG

Bij DME, gaat de vervangingsplicht vóór op het nemen van bronmaatregelen die de blootstelling voorkomen of zoveel mogelijk verminderen. Voor dieselmotoren houdt dit in, dat een voertuig of arbeidsmiddel wordt ingezet dat géén deeltjes met elementair koolstof uitstoot. In de meeste gevallen betekent dit, dat het voertuig of arbeidsmiddel moet worden vervangen door een die elektrisch-, LPG-, waterstof- of aardgasaangedreven is.

 

Bij gebruik van dieselmotoraangedreven vorkheftrucks in een binnensituatie (omsloten ruimte) geldt het volgende bij inspectie door SZW:

 

Voor vorkheftrucks die op het moment van inspectie al aanwezig zijn, geldt:

 • 4 ton of minder/iedere leeftijd:  Binnen 6 maanden na de inspectie vervangen, of definitief weren uit de binnensituatie.
 • 4 tot 8 tonen op het moment van de inspectie 5 jaar of ouder:  Binnen 6 maanden na de inspectie vervangen, of definitief weren uit de binnensituatie.
 • 4 tot 8 ton en op het moment van inspectie jonger dan 5 jaar: Vervangen of definitief weren uit de binnensituatie zodra de vorkheftruck 5 jaar of ouder is, met een minimumtermijn van 6 maanden.

 

Voor vorkheftrucks die op het moment van inspectie nog moeten worden aangeschaft, geldt:

 • Lastcapaciteit van 8 ton of minder: Niet inzetten voor gebruik in een binnensituatie.

 

Zolang vervanging nog niet is gerealiseerd, dienen aanvullende beheersmaatregelen genomen te worden om de blootstelling aan DME zoveel mogelijk te verminderen (bijvoorbeeld door het toepassen van roetfilters), tenzij de vorkheftruck al minimaal voldoet aan de Stage IIIB-norm.
Bij vervanging van dieselaangedreven vorkheftrucks kunnen aardgas-, waterstof- of LPG-aangedreven vorkheftrucks worden ingezet, waarbij de LPG-aangedreven vorkheftrucks moeten zijn voorzien van een katalysator.

Van een binnensituatie is sprake als een ruimte ten minste omgeven is door drie aansluitende wanden en een dak. Voor overige ruimten is
nog sprake van een binnensituatie als maximaal een aaneengesloten stuk van 25% van de totale lengte van de wanden ontbreekt. Zijn in een wand openingen gemaakt door het openzetten van deuren en/of ramen, dan telt deze wand nog steeds mee. Dat is niet meer het geval als de deur het volledige oppervlak van een wand vrij maakt, zoals bij een garagedeur het geval is.

 

Bron: BIM Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME), 7 juli 2020

Heftrucks
Zware dieselheftrucks met een lastcapaciteit van meer dan 8 ton mogen niet ingezet worden in binnensituaties. Bij gebruik in buitensituaties voorzien van een roetfilter als het geen Stage 3b motor of Tier 4 of hoger is. Er kan een opsteekfilter op de uitlaat geplaatst worden met een reductiefactor van ten minste 95%. Dit is een vanaf buiten te monteren filter, dat weggeworpen wordt na een aantal maal gebruik (cellulosefilter) of mogelijk geregenereerd / schoongebrand wordt na een aantal maal gebruik (keramisch filter). Aansluitmogelijkheden voor alle typen uitlaten zijn beschikbaar, onder meer door een ‘blaasbalgsysteem’. Het filter wordt in enkele seconden geplaatst. Het levert een reductie van dieselrook op van minimaal 90% (na meermalen schoonbranden) tot maximaal 95%. Montage, demontage en eventueel regenereren / schoonbranden moeten zorgvuldig gebeuren. Instructie voor betrokken werknemers is vereist. Gebruik alleen filters die staan op de VERT-lijst en / of TÜV gekeurd zijn. Deze filters staan vermeld in de Particle filter list.
Busjes en vrachtwagens
Blootstelling aan DME als gevolg van het binnen rijden van busjes en vrachtwagens van klasse 3 of minder ten behoeve van laden en lossen is niet toegestaan zonder gebruik te maken van opsteekfilters. Dit is een vanaf buiten te monteren filter, als wegwerpfilter of geregenereerd / schoongebrand wordt na een aantal maal gebruik (keramisch filter). Een opsteekfilter op de uitlaat moet een reductiefactor van ten minste 95% hebben. Aansluitmogelijkheden voor alle typen uitlaten zijn beschikbaar, onder meer door een ‘blaasbalgsysteem’. Het filter wordt in enkele seconden geplaatst. Het levert een reductie van dieselrook op van minimaal 90% (na meermalen schoonbranden) tot maximaal 95%. Montage, demontage en eventueel regenereren / schoonbranden moeten zorgvuldig gebeuren, conform de eisen van de producent. Instructie voor betrokken werknemers is vereist. Gebruik alleen filters die staan op de VERT-lijst (BAFU/BUWAL/SUVA) en / of TÜV gekeurd zijn.
Deze filters staan vermeld in de Particle filter list.
Organisatorische maatregelen
 • Klanten middels bebording duidelijk attenderen op wettelijke verplichting tot gebruik van roetfilter of afzuiging op de uitlaat indien men met de auto of bus binnen wil rijden in de hal
   
 • Geef op bebording overige regels en informatie aan:
  • Motor uitzetten bij beladen
  • Goede route aanduiding
    
 • Zorgen voor voldoende koppelingen en roetfilters
   
 • Aangeven hoe medewerker bereikt kan worden om te assisteren
   
 • Zorg voor voldoende toezicht en train medewerkers hoe men een klant moet aanspreken die zich niet aan de regels houdt
Afspraken laden en lossen

Vrachtwagens en busjes van iedere klasse altijd voorzien van een roetfilter of afzuigslang bij het laden en lossen om de uitstoot van dieseluitlaatgassen tot het minimum te beperken. Houd vrachtwagens en diesel aangedreven busjes buiten besloten ruimten. Spreek af met chauffeurs dat het laden of lossen zodanig gebeurt dat de cabine (bij vrachtwagens) of het busje buiten staat. bij het in- en uitrijden komen minimale hoeveelheden uitlaatgassen binnen door verplichte toepassing van opzet roetfilters of afzuiging op de uitlaat. Bij het starten verplicht toe te passen. Tijdens laden en lossen motoren uit zetten. Houd hier streng toezicht op.

Inrichting werkruimten

In werkruimten is de inzet van arbeidsmiddelen waarbij DME vrijkomt niet toegestaan. Incidenteel kan men afwijken als er geen andere oplossing is. Bij een incidenteel gebruik in een binnensituatie zal gezorgd moeten worden voor een roetfilter met tenmiste een 95% effectief filter of goede afzuiging op de uitlaat. Maatregelen om onnodige blootstelling aan DME in de rest van het bedrijf tegen te gaan zijn compartimentering en voldoende algemene ventilatie. Zorg dat het aantal werknemers in de directe omgeving van het dieselvoertuig zo beperkt mogelijk is.

Meetkoffer houtstof

Voor het inventariseren van houtstof in de werkomgeving is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. Met deze meetkoffer kan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving een inschatting gemaakt worden van knelpunten ten aanzien van houtstof.

De meetkoffer en het oplossingenboek zijn te downloaden: klik hier (let op! groot bestand van 84 MB).

 

Heeft u problemen met het installeren van versie 1.0 van de Arbo Meetkoffer?

Op PC’s waarop reeds de digitale RI&E Houthandel geïnstalleerd stond kunnen er problemen zijn met de installatie van de volledige versie van de Arbo Meetkoffer (1.0). In dat geval dient u enkele regels in het Windows-register te verwijderen met een speciaal bestandje. Klik hier om dat bestandje te downloaden. U hoeft het programma alleen maar op te starten en daarna weer af te sluiten. Hierna kunt u de nieuwe Arbo Meetkoffer op uw PC installeren. De fout zal op een volgende versie van de meetkoffer verholpen zijn.

 

In de meetkoffer zijn vragenlijsten opgenomen voor de onderstaande machines, installaties en voor de omgeving.

 • Zaagmachines: bandherzaag, cirkelzaag, lintzaag, meerbladzaag, onderbladzaag, pendelzaag, platenzaag (horizontaal, verticaal), radiaalzaag, verstekzaag
 • Freesmachines: bovenfrees, CNC-bewerkingsstation, inkroosmachine, omfrees, tafelfrees
 • Schaaf/schuurmachines: breedbandschuurmachine, schaafmachine, schuurmachine, vierzijdige schaafbank
 • Combimachines: hoekopstelling, pennenbank
 • Overige machines: boormachine, handmachines
 • Afzuig- en filterinstallaties  
 • Houtstof in de werkomgeving
Oplossingen zaagmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande zaagmachines. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Bandherzaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Platenzaag horizontaal:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Platenzaag verticaal:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Onderbladzaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Pendelzaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Radiaal verstek zaag:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Verstekzaag dubbel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen freesmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande freesmachines. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Bovenfrees:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Inkroosmachine:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Omfrees:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Tafelfrees:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen schaafmachines

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande schaafmachine. In de oplossingenkaart wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Vierzijdige schaafbank:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen pennenbanken

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor onderstaande pennenbanken. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. Per machine dient u dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Pennenbank enkel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Pennenbank dubbel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
   
Oplossingen adembescherming

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan houtstof in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan houtstof en geluid te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor adembescherming. In de oplossingenkaart wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden. Het partikelfilter moet tenminste P3 kwaliteit hebben bij het gebruik als bescherming tegen houtstof en roetdeeltjes in uitlaatgassen.

Persoonlijke adembescherming:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen afzuiging

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan houtstof in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan houtstof en geluid te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen voor afzuiging. In de oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Afzuiging handmachines:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Afzuigsysteem mobiel:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Afzuigsysteem vast opgesteld:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Oplossingen organisatie

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan geluid in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan geluid en houtstof te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen met betrekking tot organisatie. In sommige oplossingenkaarten wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Good housekeeping:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Inspectie en onderhoud:Oplossingenkaart (pdf) 
Machinelogboek:Oplossingenkaart (pdf) 
Voorlichting instructie en toezicht:Oplossingenkaart (pdf) 
Oplossingen houtstof overig

Voor het zoeken naar oplossingen om de blootstelling aan houtstof in de werkomgeving te verminderen is een meetkoffer en oplossingenboek ontwikkeld. In dit oplossingenboek staan voor een groot aantal machines, installaties en de werkomgeving geïntegreerde oplossingen beschreven om de blootstelling aan houtstof en geluid te verminderen.

Per oplossing is informatie opgenomen over:

 • soort oplossing (omschrijving)
 • effecten (type risicoreductie, verwachte effecten)
 • kosten (aanschafkosten en overige kosten)
 • termijn (levering/installatie)

In het oplossingenboek zijn oplossingen opgenomen met betrekking tot overige machines. In de oplossingenkaart wordt verwezen naar figuren (tekeningen, foto’s), welke in een apart document zijn opgenomen. U dient dus zowel de kaart als de figuren te downloaden.

Overige machines:Oplossingenkaart (pdf)Figuren (pdf)
Checklists vorkheftruck

Om na te gaan of de heftrucks veilig zijn uitgerust, goed worden onderhouden en regelmatig worden geïnspecteerd, zie de volgende checklist: Checklist veilig werken met vorkheftrucks.pdf.

 

Voor informatie over opleidingseisen voor heftruck chauffeurs, zie de bijgaande checklist:
Checklist opleiding heftruckchauffeur.pdf.

Zelfinspectietool Voorkomen van ongevallen

Jaarlijks gebeuren in Nederland arbeidsongevallen met letsel en verzuim. In 2019 waren er bijna 4500 gemelde ongevallen waarbij 69 werknemers omkwamen. Ongevallen kunnen vaak voorkomen worden als er veilig en conform de arbowetgeving wordt gewerkt.

 

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een zelfinspectietool ontwikkeld waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of men voldoet aan de arbowetgeving op het gebied van arbozorg en veiligheid.

 

De tool bestaat uit een aantal vragen die met “ja” of “nee” beantwoord dienen te worden. Indien een vraag met “nee” wordt beantwoord wordt nog niet voldaan aan de Arbowetgeving en zijn aanvullende maatregelen vereist. Per vraag wordt verwezen naar een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om het knelpunt op te lossen.

 

Met behulp van de tool kan in 4 stappen beoordeeld worden of wordt voldaan aan de wetgeving op het gebied van arbozorg en veiligheid:

 

Stap 1: Middelen verschaffen (is alles aanwezig om veilig te kunnen werken?)
Stap 2: Voorlichting en instructie (weet iedereen hoe veilig gewerkt moet worden?)
Stap 3: Onderhoud en inspectie (werkt alles zoals het moet?)
stap 4: Toezicht houden (Houdt iedereen zich aan de afspraken?)

 

Deze 4 stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen dat een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot arbozorg en veiligheid. Met de tool worden dezelfde punten beoordeeld die een inspecteur van Inspectie SZW controleert wanneer een bedrijf wordt bezocht en gecontroleerd op het voldoen aan de Arbowetgeving mbt arbozorg en veiligheid. De tool is gericht op de risicosectoren waar de meeste ongevallen plaatsvinden (bouw, metaal, transport/logistiek) maar kan ook door andere bedrijven (zoals houtsector) gebruikt worden.

 

De zelfinspectietool Voorkom ongevallen is te vinden onder voorkomongevallen.zelfinspectie.nl/

 

Daarnaast heeft inspectie SZW een flyer opgesteld over de zelfinspectietool Voorkom ongevallen.

Explosieveiligheid inventarisatie (ATEX)

ATEX leidraad

 

Voor het inventariseren van de gevaren op stofexplosies (bepalen zonering, afmetingen zones, risico-evaluatie, treffen van maatregelen) is een ATEX EVD-tool ontwikkeld. Met behulp van de tool kunt u een risicobeoordeling van mogelijke heersende explosiegevaren uitvoeren en een explosieveiligheidsdocument opstellen.

 

De tool kunt u opvragen bij het secretariaat van SIVAG (tel. 036 – 532 10 20 / email: info@sivag.nl). 
SIVAG verstrekt de tool alleen aan houthandelsbedrijven !

 

Bent u geen houthandelsbedrijf? Dan kunt u terecht bij SKH (Stichting Keuringsbureau Hout, email: info@skh.nl).

Inspectielijsten houtbewerkingsmachines

Door SKH is een systeem van inspectielijsten voor houtbewerkingsmachines opgezet. Hiermee kan voor een groot aantal verschillende houtbewerkingsmachines een beoordeling worden uitgevoerd. Dit systeem wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Als geregistreerd gebruiker kunt u dit systeem ook via het internet benaderen. Ga hiervoor naar de website van SKH.

 

Indien u niet eerder inloggegevens heeft opgevraagd vult u op het scherm ‘Nieuwe login’ de volgende gegevens in:

 • Code: de middelste digits van het aansluitnummer van het sociaal fonds O.O.& A. (bijv. 754-10021777-1-1).
 • E-mail adres: het e-mail adres waar de inloggegevens naar toe moeten worden gestuurd.

 

U ontvangt binnen enkele minuten een mailtje met daarin vermeld het wachtwoord.

 

Indien u al eerder inloggegevens heeft opgevraagd kunt u klikken op “kunt u hier inloggen”. 

Zelfinspectietool Voorkomen van ongevallen

Jaarlijks gebeuren in Nederland arbeidsongevallen met letsel en verzuim. In 2019 waren er bijna 4500 gemelde ongevallen waarbij 69 werknemers omkwamen. Ongevallen kunnen vaak voorkomen worden als er veilig en conform de arbowetgeving wordt gewerkt.

 

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een zelfinspectietool ontwikkeld waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of men voldoet aan de arbowetgeving op het gebied van arbozorg en veiligheid.

 

De tool bestaat uit een aantal vragen die met “ja” of “nee” beantwoord dienen te worden. Indien een vraag met “nee” wordt beantwoord wordt nog niet voldaan aan de Arbowetgeving en zijn aanvullende maatregelen vereist. Per vraag wordt verwezen naar een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om het knelpunt op te lossen.

 

Met behulp van de tool kan in 4 stappen beoordeeld worden of wordt voldaan aan de wetgeving op het gebied van arbozorg en veiligheid:

 

Stap 1: Middelen verschaffen (is alles aanwezig om veilig te kunnen werken?)
Stap 2: Voorlichting en instructie (weet iedereen hoe veilig gewerkt moet worden?)
Stap 3: Onderhoud en inspectie (werkt alles zoals het moet?)
stap 4: Toezicht houden (Houdt iedereen zich aan de afspraken?)

 

Deze 4 stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen dat een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot arbozorg en veiligheid. Met de tool worden dezelfde punten beoordeeld die een inspecteur van Inspectie SZW controleert wanneer een bedrijf wordt bezocht en gecontroleerd op het voldoen aan de Arbowetgeving mbt arbozorg en veiligheid. De tool is gericht op de risicosectoren waar de meeste ongevallen plaatsvinden (bouw, metaal, transport/logistiek) maar kan ook door andere bedrijven (zoals houtsector) gebruikt worden.

 

De zelfinspectietool Voorkom ongevallen is te vinden onder voorkomongevallen.zelfinspectie.nl/

 

Daarnaast heeft inspectie SZW een flyer opgesteld over de zelfinspectietool Voorkom ongevallen.

Campagne Hou ‘t veilig

Om het onveilig gebruik van machines binnen de houthandel een halt toe te roepen is de campagne ‘Hou ’t veilig’ opgezet. Met behulp van het beschikbare voorlichtingsmateriaal en brochures kunnen medewerkers in de houtsector voorgelicht worden over het belang van machineveiligheid en welke maatregelen genomen moeten worden om veilig te werken met machines.

 

De volgende informatie is beschikbaar:

 

Voorlichtingsmateriaal
Er is een pakket met posters, flyers, sticker en tafelwaaiers beschikbaar bedoeld om de aandacht te vestigen op het veilig werken met machines. Dit voorlichtingsmateriaal kan gratis besteld worden op www.houtveilig.nl/campagne/materiaal.

 

Tipwaaier met praktische tips over veilig werken met machines binnen de houtbranche.
In deze brochure worden oplossingen gegeven voor de top 7 meest gevaarlijk situaties binnen de houtsector:

 1. het gebruik van MEC-gereedschap is strikt beperkt tot machines met mechanische invoer (MEC en MAN gereedschap gescheiden opbergen)
 2. gebruik altijd de beschermkappen
 3. zorg voor een passend spouwmes
 4. gebruik een duwhoutje
 5. weet waar de stopknop of noodstop zit
 6. ga serieus te werk
 7. zorg voor goed werkende machines

 

Daarnaast wordt in deze brochure aandacht besteed aan veilig omgaan met machines, het gebruik van peroonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidbril, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, handschoenen en/of stofmaskers), het kopen/installeren van machines en welke acties genomen dienen te worden als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt.

 

De tipwaaier is te vinden onder www.houtveilig.nl/public/arbo_tipboekje_online_beelden_website.pdf
 

DVD Voorlichtingsfilm “kijk uit wat je doet”
Op de DVD “kijk uit wat je doet” worden de belangrijkste risico’s bij het werken met houtbewerkings-machines uiteengezet en worden voor elke machine de veiligheidinstructies op een rijtje gezet. De DVD kan hier besteld worden:www.timmerslimmer.nl/index.cfm?pid=239
 

Lesmateriaal
Er is ook lesmateriaal ontwikkeld waarmee leerlingen in de houtsector voorgelicht kunnen worden over het veilig werken met houtbewerkingsmachines. Deze informatie kan ook (gedeeltelijk) gebruikt worden bij het geven van voorlichting aan werknemers. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Lesbrief Hou ’t veilig (lesmateriaal en docentenhandleiding)
 • Hou ’t veilig quiz

 

Zie voor meer informatie:
www.houtveilig.nl/public/lesmateriaal/lesbrief_houtveilig.pdf
www.houtveilig.nl/public/lesmateriaal/docentenhandleiding_hou__t_veilig_…

Veiligheidsinstructiekaarten

SKH heeft in opdracht van de CBM, de NBvT, de VVNH, FNV en CNV Vakmensen een set van veiligheidsinstructiekaarten opgesteld welke zijn voorzien van algemene aanwijzingen, machine- en bedrijfsspecifieke instructies en onderhoudsvoorschriften en –registratie.

U kunt de kaarten van een aantal veel voorkomende machines in de houtbranche direct bestellen via http://www.sivag.nl/content/veiligheidsinstructiekaarten-houtbewerkingsm…. Het betreft de volgende machines:

 • formaatzaag,
 • kantenaanlijmmachine,
 • lintzaag,
 • tafelfrees,
 • vandiktebank,
 • vierzijdige schaafmachine, en
 • vlakbank.


De volgende veiligheidsinstructiekaarten, eigendom van SKH, zijn geplastificeerd te bestellen (€ 15,– per kaart) op de website van SKH:

 • Breedbandschuurmachine,
 • Dubbele afkortzaag,
 • Enkele pennenbank,
 • Gatensteekmachine,
 • Horizontale platenzaag,
 • Langgatboormachine,
 • Opsluitbank,
 • Radiaalzaag,
 • Schuurmachines,
 • Tafelcirkelzaag, en
 • Verticale platenzaag.
Meetkoffer arbeidsorganisatie

Voor het inventariseren van knelpunten in de arbeidsorganisatie en werkdruk is een meetkoffer ontwikkeld. Met behulp van deze meetkoffer kan door middel van (digitaal) vragenlijst onderzoek een indruk gekregen worden van deze knelpunten.

 

Met de vragenlijst kan, eventueel met opsplitsing naar functie, aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen: ontplooiing in het werk, opleiding en cursussen, werkomstandigheden, mentale belasting, hulpmiddelen, planning, werkdruk, leidinggeven, inzetbaarheid en samenwerken, tijdelijk personeel, kwaliteit en vermoeidheid.

 

Er is onderscheid gemaakt naar 94 functies, opgedeeld over de hoofdgroepen: administratie, facilitaire ondersteuning, productie, commercie en logistiek.

 

De meetkoffer en het oplossingenboek zijn te downloaden: klik hier (let op! groot bestand van 84 MB).

 

Heeft u problemen met het installeren van versie 1.0 van de Arbo Meetkoffer?
Op PC’s waarop reeds de digitale RI&E Houthandel geïnstalleerd stond kunnen er problemen zijn met de installatie van de volledige versie van de Arbo Meetkoffer (1.0). In dat geval dient u enkele regels in het Windows-register te verwijderen met een speciaal bestandje. Klik hier om dat bestandje te downloaden. U hoeft het programma alleen maar op te starten en daarna weer af te sluiten. Hierna kunt u de nieuwe Arbo Meetkoffer op uw PC installeren. De fout zal op een volgende versie van de meetkoffer verholpen zijn.

Oplossingenregister arbeidsorganisatie

Voor informatie over oplossingen ter beperking van knelpunten in de arbeidsorganisatie is een zogeheten oplossingenregister beschikbaar. Dit gaat in op de aanpak van knelpunten op de onderstaande onderwerpen:

 • werkomstandigheden;
 • werkomstandigheden kunnen combineren met prive;
 • mentale belasting;
 • planning;
 • ontplooiing in het werk;
 • leidinggeven;
 • tijdelijk personeel;
 • hulpmiddelen;
 • opleiding en cursussen;
 • inzetbaarheid en samenwerken;
 • kwaliteit;
 • vermoeidheid;
 • gezondheid.

 

Het quickscan oplossingenregister kunt u hier als pdf downloaden.