Copyright

SIVAG, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) van op de Arbotoolkit-site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het on line bekijken van deze site. In het bijzonder is het niet toegestaan zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIVAG, de inhoud van de Arbotoolkit-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.