Search

Geluid

Lawaai op de werkplek is niet alleen hinderlijk, maar kan ook schadelijk zijn. Geluiden zijn luchttrillingen die met het gehoororgaan waargenomen kunnen worden. De toonhoogte wordt bepaald door de frequentie van de trillingen; de sterkte van het geluid door de grootte van de trillingen. Geluidsniveaus worden uitgedrukt in dB(A). Blootstelling aan geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A) gedurende 8 uur per dag, 40 uur per week kan leiden tot gehoorverlies. De kans op schade neemt zeer snel toe bij verhoging van het geluidsniveau. Deze gehoorbeschadiging is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen.

Bij het gebruik van houtbewerkingsmachines komen hoge geluidsniveaus voor. Niet alleen de productiemachines en -apparatuur, maar ook de afzuiginstallaties (ventilatoren, afzuigmonden, soms filters) en de compressoren maken veel lawaai. Veel lawaai ontstaat ook door trillingsoverdracht van machines op leidingen van afzuiginstallaties.

Bij het treffen van maatregelen dient zoveel mogelijk de arbeidshygiënische strategie gevolgd te worden. Dat betekent eerst het treffen van bronmaatregelen (aanschaf geluidsarme machines, machines omkasten, verende elementen tussen trillingsbron en de rest van de constructie); als dat niet kan het beperken van de blootstelling aan geluid, bijvoorbeeld door machines in cabines te plaatsen, toepassing van geluidsschermen, het verbeteren van de ruimte-akoestiek (absorberende plafonds en wanden) of toepassing van geluiddempers; als ook dit onvoldoende mogelijkheden biedt kan gezocht worden naar mogelijkheden om de blootstellingstijd te beperken (verdeling van taken); als laatste middel kan gehoorbescherming ter beschikking worden gesteld (gehoorkappen, otoplastieken).

Relevante wetgeving:
Arbobesluit, artikel 6.6 t/m 6.11.

Normstelling:
De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). Bij een blootstelling boven de 80 decibel (dB(A)) zijn volgens het Arbobesluit de onderstaande maatregelen verplicht.

geluidnormen

Informatie:

  • Meer achtergrondinformatie over schadelijk geluid en de wettelijke eisen is te vinden via het ArboPortaal van het   Ministerie van SZW. Hier vindt u ook een informatiebrochure voor werknemers en werkgevers.
  • Voor meer informatie over de gevolgen van lawaaidoofheid, klik op Gevolgen lawaai.pdf.


Inventarisatie

Binnen de houthandel zijn verschillende hulpmiddelen en instrumenten ontwikkeld voor het in kaart brengen van een arbeidsrisico in de eigen bedrijfsituatie. Deze inventarisatie tools variëren van te downloaden software (die u lokaal moet installeren) tot online applicaties. Voor dit arbeidsrisico is beschikbaar:


Oplossingen

In de Arbotoolkit (zie bovenaan de rode button) zijn diverse oplossingskaarten en oplossingsrichtingen terug te vinden om een geïnventariseerd probleem aan te pakken.

Bij het treffen van maatregelen moet de werkgever de zogenaamde Arbeidshygiënische Strategie volgen (Arbowet, artikel 3). Dit betekent, dat maatregelen zoveel mogelijk bij de bron moeten worden getroffen. Als dit niet mogelijk is, worden andere doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming. Als maatregelen gericht op individuele bescherming niet mogelijk zijn, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingmiddelen ter beschikking gesteld.

Voor dit arbeidsrisico zijn de volgende oplossingen beschikbaar:

  • Oplossingen zaagmachines
  • Oplossingen freesmachines
  • Oplossingen schaafmachines
  • Oplossingen pennenbanken
  • Oplossingen gehoorbescherming
  • Oplossingen organisatie
  • Oplossingen overig