Search

Machineveiligheid

Onderdeel van de arbocatalogus houthandel

In houthandels wordt gewerkt met houtbewerkingsmachines. Dit zijn gevaarlijke machines, aangezien er scherpe snijgereedschappen worden gebruikt die met grote snelheid ronddraaien en waarbij de handen vaak dicht bij het snijgereedschap komen. Veel voorkomende problemen zijn het onjuist gebruik van beveiligingen en hulpmiddelen, niet goed functionerende beveiligingen en verkeerde werkmethoden. Hierdoor komen nog steeds met regelmaat ernstige ongevallen voor met blijvend letsel.

De belangrijkste gevaren van houtbewerkingsmachines zijn:

 • in aanraking komen met, en gegrepen worden door bewegende delen van het snijgereedschap, aan- en toevoerinrichtingen, en as-einden;
 • getroffen worden door wegvliegende voorwerpen (o.a. terugslag) zoals werkstukken en delen van het snijgereedschap;
 • bekneld raken tussen het werkstuk en de opspan- of aanvoerinrichting;
 • onbedoeld of op onjuiste wijze in werking komen van de machine door een verkeerde plaatsing van de bedieningsknoppen.

Om zo veilig mogelijk te werken dient bij elke machine aan de volgende onderwerpen aandacht  besteed te worden:

 • afscherming van de bewegende delen;
 • onderhoud en periodieke keuring;
 • nulspanningsbeveiliging (noodstopvoorziening en stabiele opstelling);
 • juiste en goed onderhouden snijgereedschappen;
 • deskundige bediening.

Door de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) wordt in inspecties aandacht gegeven aan de volgende zaken:

Schema machineveiligheid

Relevante wetgeving:

 • Arbobesluit, artikel 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16 en 8.1.


Informatie:

Meer informatie over machineveiligheid is te vinden in de volgende brochure van de Arbeidsinspectie: Arbeidsrisico’s in de houthandel of op de site van de campagne ‘Hou ‘t veilig‘ (1,1 mb).


Inventarisatie

Binnen de houthandel zijn verschillende hulpmiddelen en instrumenten ontwikkeld voor het in kaart brengen van een arbeidsrisico in de eigen bedrijfssituatie. Deze inventarisatie tools variëren van te downloaden software (die u lokaal moet installeren) tot online applicaties. Voor dit arbeidsrisico is beschikbaar:


Oplossingen

In de Arbotoolkit (zie bovenaan de rode button) zijn diverse oplossingskaarten en oplossingsrichtingen terug te vinden om een geïnventariseerd probleem aan te pakken.

Bij het treffen van maatregelen moet de werkgever de zogenaamde Arbeidshygiënische Strategie volgen (Arbowet, artikel 3). Dit betekent, dat maatregelen zoveel mogelijk bij de bron moeten worden getroffen. Als dit niet mogelijk is, worden andere doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming. Als maatregelen gericht op individuele bescherming niet mogelijk zijn, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.

Voor dit arbeidsrisico zijn de volgende oplossingen beschikbaar:

 • Veiligheidsinstructiekaarten