Organisaties

De Arbotoolkit Houthandel is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (SIVAG). De SIVAG is een stichting van CAO-partijen in de houthandel. Betrokken organisaties zijn de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) in Almere (werkgevers) en FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen (werknemers).

Arbowet

De Arbowet is voortdurend aan verandering onderhevig. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is daar een goed voorbeeld van. Deze is in de laatste jaren aangescherpt. Op 1 juli 2018 moesten alle contracten met o.a. arbodienstverleners aangepast zijn. In de vernieuwde Arbowet krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de arbodienstverlening en dus bij het arbobeleid. Preventie wordt centraler gesteld. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast.

Leidraad

De Arbotoolkit is zodanig ontworpen dat u langs verschillende wegen de gewenste informatie, instrumenten of oplossingen kunt vinden. Om u hierbij op weg te helpen, geeft deze leidraad u handvatten voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de Arbotoolkit.