Organisaties

De Arbotoolkit Houthandel is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (SIVAG). De SIVAG is een stichting van CAO-partijen in de houthandel. Betrokken organisaties zijn de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) in Almere (werkgevers) en FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen (werknemers).

Arbowet

De Arbowet is per 1 januari 2007 ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe wet krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast. Dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zoveel als mogelijk concreet beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.
 

Leidraad

De Arbotoolkit is zodanig ontworpen dat u langs verschillende wegen de gewenste informatie, instrumenten of oplossingen kunt vinden. Om u hierbij op weg te helpen, geeft deze leidraad u handvatten voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de Arbotoolkit.